Servei de Menjador

Menjador El servei de menjador el gestiona el Consell comarcal i els menús els proveeix l’empresa SERUNION.

A banda del menú convencional, es contemplen menús  especials: astringents, laxants, intoleràncies, motius religiosos…

 

 

Servei de menjador · Servei de dormitori 
Escola de pares · Casalet · Sortides