Preinscripcions 24-25

04-05-2022

Benvolgudes famílies, 
 
Us recordem que del 8 al 21 de Maig (ambdós inclosos) s’inicia el procés de preinscripció a la Llar d’Infants. 
 
En els següents documents hi trobareu el calendari del procés de preinscripció, la documentació que cal portar i els barems per a l’atorgament de places.
 
S’adjunta el full model per a realitzar la preinscripció. Cal omplir el full i adjuntar la documentació necessària per tal de formalitzar la preinscripció.  
 
La documentació necessària per al procés de preinscripció és la següent:
1. Sol·licitud de preinscripció degudament omplerta (tan a la web de la
Llar com de l’Ajuntament hi trobareu el model de sol·licitud).
2. Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne
o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
3. DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador
o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la
targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta
d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
4. Documentació que acrediti els criteris de prioritat per a l’atorgament
de places en cas que es sol·licitessin més places de les ofertades.
Aquests criteris també els trobareu a la pàgina web de la Llar
d’Infants i de l’Ajuntament de Riudarenes)
 
Tota aquesta documentació s’ha d’enviar al correu electrònic de la Llar d’Infants b7006046@xtec.cat o bé portar-la de forma presencial amb cita prèvia. 
 
Per qualsevol dubte podeu trucar al 972 85 62 16 (Llar d’Infants) o bé enviant un mail al mateix correu electrònic de la Llar. 
 

DOCUMENTS:

📋 Ordenança Llar

Sol.licitud preinscripció 24-25
 
Carta famílies preinscripcions 24-25
 
barems preincripció
 
Llar Infants Rodamons