Oferta de places per al curs 2024-25

04-05-2022

Benvolgudes famílies, 

A continuació es publica l’oferta de places disponibles per al curs 2024-25. 

 

Grup de 0 a 1 any: 8 places ( 7 places ordinàries i 1 plaça destinada a NEE)

Grup d’ 1 a 2 anys: 5 places (4 places ordinàries i 1 plaça destinada a NEE) 

Grup de 2 a 3 anys: 7 places  (6 places ordinàries i 1 plaça destinada a NEE)

 

A les llars d’infants, les  reserves per a alumnes amb necessitats educatives específiques, són vigents fins al dia anterior a la publicació de les llistes d’admesos, quan ja s’han atès totes les sol·licituds que afecten aquests alumnes presentades durant el procés de preinscripció.

Recordeu que el període de preinscripció comprèn del 8 al 21 de Maig, ambdós inclosos.

 

Llar Infants Rodamons