Oferta de places 21-22

07-05-2021

L’oferta de places prevista per al curs 2021-22, és la següent:

  • 7 places per al grup de p2
  • 11 places per al grup de p1
  • 8 places per al grup de p0

 

De la totalitat de places per cada grup-classe es reserva un lloc escolar per a infants amb necessitats educatives específiques.

 

Llar Infants Rodamons